Formulier voor gebruik oppervlaktewater


Als gevolg van de afgelopen droge zomers zien we dat de watervraag naar oppervlaktewater groter is dan de waterbeschikbaarheid. Het is dan ook noodzakelijk om meer grip te krijgen op de waterbeschikbaarheid van oppervlaktewater. Om dit ook naar de toekomst toe optimaal in te vullen, is Waterschap Limburg, samen met de LLTB, bezig om het totale watervraag duidelijker in kaart te brengen. Daarom doen we ook een beroep op alle agrariërs die een vergunning hebben voor onttrekking van oppervlakte water.

!  * verplichte invulvelden
Uw gegevens
Maakt u gebruik van de vergunning om oppervlaktewater te onttrekken voor het bedrijfsproces? *

Hoeveel water gebruikt u per kwartaal?

Heeft u plannen om oppervlaktewater te gebruiken voor sub-irrigatie in bestaande drainage? *
Captcha *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.