Groote Molenbeek Horst A73 Oost


Inleiding

Het  Waterschap Limburg richt 3,6 kilometer van de in totaal 35 kilometer lange Groote Molenbeek opnieuw in. De herinrichting start bij de Tienrayseweg in Horst en loopt door tot de spoorlijn Nijmegen-Venlo in Tienray.

Groote Molenbeek

Projectdoel

  • Een robuust en klimaatbestendig watersysteem realiseren ter voorkoming van wateroverlast dan wel droogte
  • Invulling geven aan de natuurfunctie van de beek zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water
  • Optimaliseren van een gebiedsbrede leefomgeving van het beekdal / beleving van de beek

Wat gaan we doen?

  • Stuwen verwijderen en de beek weer te laten slingeren.
  • Aanleg van voet-fietspad, parkeerplaats, kanovoorziening
  • De beek vriendelijker inrichten voor planten en dieren.
  • Aanbrengen van beplanting in het beekdal, zodat deze kan dienen als een ecologische verbindingszone

Planning

De uitvoering start in het najaar van 2018 en zal naar verwachting medio 2019 gereed zijn.

Betrokkenen bij project

Gemeente Horst aan de Maas, Provincie  Limburg en aangrenzende grondeigenaren en -gebruikers. Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Uitvoeringsprogramma De Maasgaard

Grote Molenbeek Horst A73 Oost is één van de 13 projecten die onder het uitvoeringsprogramma De Maasgaard vallen. Programma Maasgaard is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg. Zij hebben de handen ineen geslagen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas en in Venray (gezamenlijk benoemd als gebied “Maasgaard”) flink te vergroten.  Door samen te werken en verschillende doelstellingen op het gebied van water, natuur, landbouw en recreatie te combineren krijgen projecten meerwaarde en worden zaken gerealiseerd die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen over project Grote Molenbeek Horst A73 Oost? Neem dan contact op met projectleider Wil Coenen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl. Voor meer informatie over uitvoeringsprogramma De Maasgaard kunt u contact opnemen met projectleider Martijn Schraven via dezelfde gegevens of bezoek de aparte projectenwebsite www.maasgaard.info