Aanleg pompopstelplaatsen


Inleiding

Tijdens de overlast van 2016 bleek het op een aantal locaties in het noorden van het werkgebied van Waterschap Limburg noodzakelijk om water uit de watersystemen weg te pompen naar nabij gelegen kanalen, teneinde de waterstanden te kunnen (doen) verlagen om zo verdere wateroverlast te voorkomen en de druk op de watersystemen te verlagen. Om bij deze situaties in de toekomst sneller te kunnen handelen en derhalve (dreigende) wateroverlast sneller te kunnen aanpakken, is het gewenst om op meerdere plaatsen vaste voorzieningen aan te leggen die hiertoe kunnen bijdragen.

Wat gaan we doen?

Middels het realiseren van een (semi)verharding voor een toegang en opstelplaats worden de locaties goed bereikbaar voor zwaar materieel. Er zullen benodigde leidingen worden aangelegd waardoor het plaatsen van pompen relatief eenvoudig en snel kan gebeuren.

Meer informatie


Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.