Samen meten, monitoren en rekenen aan afvalwater

Gepubliceerd op 4 mei 2017

rwzi_0164klein (Breedbeeld)

De gemeenten Brunssum, Onderbanken, Simpelveld en Schinnen, Waterschap Limburg  en het Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van ‘Meten, Monitoren en Rekenen” in het afvalwatersysteem. Dat levert naar verwachting meer op dan alleen kostenbesparingen.

Gemeenten, Waterschap Limburg  en het Waterschapsbedrijf Limburg werken samen aan een meer doelmatige en efficiënte afvalwaterketen. Binnen deze afvalwaterketen zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van (afval)water. De gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgtaak voor hemelwater en grondwater. Het Waterschapsbedrijf Limburg transporteert het (afval)water naar de rioolwaterzuivering en zorgt daar voor zuivering van het (afval)water. De gemeenten Brunssum, Onderbanken, Simpelveld en Schinnen, Waterschap Limburg  en het Waterschapsbedrijf Limburg hebben besloten in een pilot samen te gaan werken op het gebied van ‘Meten, Monitoren en Rekenen”.

De 4 wethouders (H. Offermans, Brunssum, R. Swelsen, Onderbanken, W. Schleijpen, Simpelveld en J. Quadvlieg – van Dam, Schinnen) delen het gezamenlijke standpunt dat het doel is om gezamenlijk het inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem te vergroten en hiermee op een effectieve en doelmatige wijze knelpunten in het systeem inzichtelijk te maken en verbeteringsmaatregelen te genereren. Modelberekeningen, ondersteund door meetgegevens, geven meer inzicht in hoe de riolering functioneert en of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Inzicht leidt tot beter overwogen beslissingen over investeringen nu en zeker in de toekomst. Dat kan leiden tot het heroverwegen van de aanleg van dure voorzieningen. De bedoeling is de juiste maatregelen op de juiste plaats te nemen. Beter inzicht kan ook leiden tot investeringen die wellicht duurder zijn, maar wel het juiste effect sorteren. Daarnaast kunnen op langere termijn kosten worden bespaard, omdat onderhoud en reiniging veel gerichter kunnen worden uitgevoerd. Ook kan winst worden behaald door het voorkomen/verminderen van wateroverlast en de daaruit volgende schade.

Michel Bouts, Lid Dagelijks Bestuur Waterschapsbedrijf Limburg: “De samenwerking is dus niet alleen gericht op kostenbesparing, maar heeft een veel breder doel. Het levert ook inzichten op voor toekomstige innovaties als nieuwe sanitatie, energie- en grondstoffenterugwinning. Het streven is om het afvalwatersysteem te beschouwen als één systeem, waarbij gebiedsgrenzen en organisatorische verantwoordelijkheden niet meer bepalend zijn. Dat kan alleen worden gerealiseerd als de betrokkenen elkaar moeiteloos weten te vinden en dingen samen kunnen oppakken.”