Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg


Geleenbeek_OudeRijksweg

Inleiding

Waterschap Limburg heeft voor de Geleenbeek Oude Rijksweg een opgave beekherstel en verbeteren waterkwaliteit. Hiervoor dient Waterschap Limburg maatregelen te treffen waardoor de Geleenbeek weer voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen.

Wat gaan we doen?

Behalve het halen van de KRW-norm, wil het waterschap ook hier het leefklimaat voor de vissen verbeteren. De Geleenbeek is op dit traject nog geen goede biotoop voor vissen. Dit willen we veranderen.

Daarnaast is de vorm van de rechte beek niet geschikt voor de levensgemeenschappen die er thuishoren. Door intensief onderhoud ontbreekt begroeiing voor voldoende schaduw op de beek. Hierdoor zie je nauwelijks waterplanten en kleine waterdieren.

Planning

Het definitief ontwerp van dit project wordt in juli 2023 gepresenteerd aan belanghebbenden en geïnteresseerden. Medio 2023 start het vergunningentraject van het projectplan. De start van de uitvoering is beoogd in het 4e kwartaal van 2023 en zal ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.