Beekmonding Molenbeek van Lottum


Inleiding

MolenbeekVanLottum

De Molenbeek van Lottum is een unieke beek. Deze beek is belangrijk voor vissoorten als de winde, serpeling en rivierdonderpad. De meeste beken zijn niet geschikt voor deze soorten, maar de Molenbeek van Lottum wel. Dankzij bepaalde eigenschappen van deze beek kunnen ze hier hun eitjes leggen en zich voortplanten. Daarnaast helpt deze beek bij de verdere verspreiding van deze vissoorten in Noord-Limburg.

Helaas kunnen de vissen niet optimaal door de beek zwemmen. Het puin in de monding van de beek hindert hen om vanuit de Maas de beek in te zwemmen. Ook stroomt het water hier niet voldoende vanwege de vlakke monding. De vissen hebben deze stroming juist nodig om te voelen welke richting ze op moeten. Nu kunnen de vissen die in Maas zwemmen, de ingang van de beek niet vinden.

Ook beperken de huidige beverdammen de stroming en blokkeren zij de vismigratie. Daarom haalt Waterschap Limburg eind december twee kleine beverdammen weg en verplaatst een grote beverdam in het stroomgebied van de Molenbeek van Lottum.
De beverdammen in de Siebersbeek worden niet verwijderd. In dit gebied blijft de natuurlijke leefomgeving van de bever of de habitat ongewijzigd. Wel zal Waterschap Limburg een monitoringssysteem aanbrengen om de peilen nauwkeurig in de gaten te houden.

Het mondingstraject van de Molenbeek van Lottum (Grubbenvorsterweg-Maas) is een belangrijk leef- en paaigebied voor beek- en riviervissen die houden van stromend water. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig beken met snelstromend water waar deze bedreigde en beschermde vissoorten zich thuis voelen. Daarnaast dient de Molenbeek van Lottum als zogenaamde ‘stepping stone’ langs de Maas. Hierdoor kunnen deze vissen zich verder verspreiden door Noord-Limburg.

Projectdoel

 • De vissen moeten ongehinderd door de Molenbeek van Lottum kunnen zwemmen, van de Maas tot de stuw aan de Grubbenvorsterweg;
 • De beekmonding moet worden heringericht zodat de vissen zich hier kunnen voortplanten en ze beter door de beek kunnen zwemmen;
 • Door het herinrichten van deze beek verbinden we een aantal snelstromende beken in het westen van de Maas met elkaar.

Wat gaan we doen?

 • Het puin uit de beekmonding halen;
 • De hoogte van de bodem van de beek op sommige plekken aanpassen, zodat het water op iedere plek in de beek even hard stroomt;
 • De beverdammen verwijderen. Waterschap Limburg zoekt in samenwerking met de zoogdiervereniging welke oplossing er voor de bevers kan worden gemaakt;
 • De fietsbrug verplaatsen. De brug die er op dit moment is wordt verwijderd. Er komt een fietsbrug iets verder van de Maas af te liggen zodat fietsen hier veiliger en makkelijker wordt;
 • Ecologische inrichting van de beek waar dit kan.

Planning

In het najaar van 2022 gaat Waterschap Limburg samen met de Gemeente Horst aan de Maas, Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs Landschap, de dorpsraad van Lottum en lokale bewoners  de Molenbeek van Lottum verder verbeteren voor vissen en de omliggende natuur. Ook de recreatieve beleving en bereikbaarheid wordt in dit project verbeterd.

Projectplan ter inzage

Bij besluit van 10 mei 2022 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Waterwet ‘Molenbeek van Lottum - Siebersbeek’ vastgesteld. Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 16 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via omgevingsmanager, Marco Siecker via telefoonnummer: 088-88 90 100 of via het e-mailadres: m.siecker@waterschaplimburg.nl.

Betrokkenen bij project

 • Rijkswaterstaat;
 • Provincie Limburg;
 • Gemeente Horst aan de Maas;
 • Zoogdiervereniging;
 • Stichting Limburgs Landschap;
 • Dorpsraad Lottum;

  IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond

Meer informatie

Donderdag 27 januari werd er een informatieavond in Lottum gehouden over dit project. In dit filmpje nodigt  dagelijks bestuurder Arnold Jansen belangstellenden hiervoor uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Siecker, 06 8191 8141 of per e-mail naar M.Siecker@waterschaplimburg.nl.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Andere vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.