Aansluiten Oude Geulmeander


Inleiding

Begin maart is gestart met de voorbereidende werkzaamheden aan het herstel van de Oude Geulmeander, in het Geuldal tussen de kernen Gulpen en Wittem aan de N278.

Projectdoel

  • Aansluiten Oude Geulmeander, draagt bij aan passeerbaar maken voor vissen en uitbreiding van hun leefgebied
  • Optimaliseren waterberging in het Geuldal bovenstrooms Valkenburg aan de Geul

Wat gaan we doen?

Waterschap Limburg gaat de Oude Geulmeander weer aansluiten op het watersysteem van de Geul, zodat deze passeerbaar wordt voor vissen en bijdraagt aan de uitbreiding van hun leefgebied in het Geuldal. Tevens wordt met het project de waterberging in het Geuldal bovenstrooms Valkenburg aan de Geul geoptimaliseerd. Onder de N278, nabij de komgrens van Gulpen wordt een nieuwe duiker, oftewel een koker die watergangen met elkaar verbindt, aangelegd. Deze koker dient tevens als leegloop van het  inundatiegebied, omdat bij hoge waterafvoeren het gebied tijdelijk onder water komt te staan.

De werkzaamheden vinden plaats aan de voet van de Gulperberg en langs de N278. De wandelroutes bij de Oude Geularm en de Gulpenerberg zijn gedurende de projectuitvoering niet begaanbaar. De verwachting is dat de uitvoering van het project voor de zomer gereed is.

Planning

Begin maart 2020 is gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat de uitvoering voor de zomer gereed is.

Betrokkenen bij project

Dit project is samen met de gemeente Gulpen-Wittem en Stichting Limburgs Landschap tot stand gekomen.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.