Dijkversterking Urmond


Urmond8

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Wat gaan we doen?

De locatie Urmond is in twee gedeelten gesplitst. Urmond-Noord is in 2016 uitgevoerd door Consortium Grensmaas. De oevers zijn versterkt met stortsteen en er is een beperkte rivierverruiming gerealiseerd. Dat werk is mede op verzoek van Vlaanderen gedaan. De rivierverruiming en natuurontwikkeling in het zuidelijk deel staan in 2021 op het programma.

Bij Urmond voldoet de dijk op twee plaatsen niet aan het gewenste veiligheidsniveau: bij de kruising van de Beekstraat met de Urmonder Parallelweg én ten noorden van De Bath / Glaseriestraat. Daarom gaan we de dijk op deze plaatsen verbreden en verhogen. Ook de taluds maken we minder steil. De dijk ten noorden van De Bath / Glaseriestraat is smal en aan de dorpszijde is een ‘bergbezinkbassin’ gelegen. Hierdoor is er weinig ruimte voor een reguliere versterking met klei en wordt er een damwand aangebracht om een veilige dijk te realiseren.

Wie werken er aan Dijkversterking Urmond?

Aannemer Ploegam realiseert in opdracht van Waterschap Limburg dit dijkversterkingsproject.

Stand van zaken

De aannemer is volop bezig met de werkzaamheden.

Planning

De aannemer levert het project  voor het einde van 2019 officieel op.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl   Of volg ons via Twitter, Facebook of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl