Herinrichting Kanjel en Gelei


Kanjel en Gelei (Breedbeeld)

PROJECT OPGELEVERD

Inleiding

De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. Deze beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Er zat veel slib op de bodem van de beken en vijvers opgehoopt. Daardoor stroomde het  water minder goed door de beken.

Projectdoel

  • Zorgen voor voldoende water voor de kastelen in de Landgoederenzone;
  • Het voorkomen van wateroverlast;
  • Het herstellen van ecologische waarden.

Welke werkzaamheden hebben we uitgevoerd?

In dit project verwijderden we het slib uit de beken en vijvers. We legden drie nieuwe waterbuffers aan om vuilwateroverstorten uit het riool te verminderen. Hierdoor blijft het water schoner.  Ook leidden we een deel van de beken om, om het water beter tussen de beken en vijvers te verdelen.

Planning

Dit project is in 2022 uitgevoerd en afgerond. De aannemingscombinatie Janssen group en Den Ouden groep voerden de  voorbereidende werkzaamheden uit, zoals het snoeien van de begroeiing langs de Kanjel en Gelei. Later gingen zij aan de slag met het verwijderen van slib uit de landgoederenvijvers.

Werkzaamheden bij villa Kanjel

Een kraan op een tijdelijke dam schepte het slib uit de vijver. Daarna verplaatsten de aannemers het slib naar de Ankerkade met waterdichte vrachtwagens. Boten voerden vanaf daar het slib af.

Werkzaamheden in buitengebied Vaeshartelt

De vijver in dit gebied werd in twee delen schoongemaakt. Eerst verwijderde een kraan het slib aan de kant van de weg ‘Weert’. Daarna  aan de andere. Ook hier werd het slib afgevoerd naar de Ankerkade.

Na de werkzaamheden in buitengebied Vaeshartelt, werd het slib verwijderd bij Villa Kruisdonk.

Betrokkenen bij project

  • Landgoedeigenaren
  • Gemeente Maastricht
  • Gemeente Meerssen
  • Provincie Limburg
  • Omwonenden
  • Belanghebbenden.

Het project werd mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl