Ontkluizing Keutelbeek


Inleiding

In samenwerking met gemeente Beek wordt de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’.

Projectdoel

De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden van het water en gaat de openbare ruimte in de gemeenten er mooier uitzien.

water_leeft_in_beek

Ontkluizing Keutelbeek Neerbeek fase 2

Het project ontkluizing Keutelbeek fase 2 in Neerbeek is een logische vervolgstap op de eerdere ontkluizing van de Keutelbeek fase 1a en fase 1b. Die ontkluizing van fase 1b loopt nu tot aan de Oude Pastorie. In april 2022 is deze  afgerond. Dit betekent dat net voorbij de Oude Pastorie het schone beekwater van de Keutelbeek weer in de koker samen met het afvalwater komt. Met het openmaken van de Keutelbeek door Neerbeek (fase 2) gaan we ook het schone van het vuile water scheiden. Daarbij gaan we ook de wateroverlast in de toekomst beperken.

Route van de Keutelbeek Neerbeek

De route van de ontkluisde Keutelbeek fase 2 in Neerbeek start vanaf de buffers Oude Pastorie, via de Spaubeekerstraat, de Keulsteeg en gaat via de Neerbeekerstraat tot aan de andere zijde van snelweg A76.

We willen de wateroverlast zoveel mogelijk beperken, daarom gaan we:

 • de Keutelbeek ontkluizen oftewel open maken;
 • zoveel mogelijk regenwater afkoppelen van het riool;
 • buffers in het landelijke gebied aanleggen.

Met het open maken van de Keutelbeek willen we:

 • een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast;
 • schoon water scheiden van vuil rioolwater;
 • de rioolwaterzuivering minder belasten;
 • het historisch dorpsbeeld herstellen;
 • straat en landschap een opknapbeurt geven.

Globale planning

 • eind 2022: uitwerking van ontwerp, afstemming nutsbedrijven en bewoners informeren
 • 2023: bestek uitwerking, afstemming met werkzaamheden nutsbedrijven, procedures, vergunningen en bewoners informeren
 • begin 2024: aanbesteding
 • 2024: uitvoering werk

Samenwerkingspartners

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Beek

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectmanager John Tholen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl.