Project waterveiligheid Slenaken


Om wateroverlast in Slenaken te voorkomen, werken provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Gulpen-Wittem en Staatsbosbeheer gezamenlijk aan een nieuw pakket van maatregelen. Aanleiding hiervoor is de wateroverlast door hevige buien in de zomer van 2012.

Wat gaan we doen?

Een pakket aan maatregelen bij Slenaken moet wateroverlast vanuit de Gulp bij hevige buien voorkomen. Het waterschap, de gemeente en de provincie hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot de beste oplossingen voor de wateroverlast te komen. Daarbij houden we rekening met de bijzondere natuur in het gebied en een goede landschappelijke inpassing van de maatregelen. Tijdens verschillende avonden is de omgeving betrokken bij en gevraagd mee te denken over de mogelijke scenario’s voor waterveiligheid. Op dit moment wordt het pakket aan maatregelen verder uitgewerkt.

Samenwerkingspartners

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Gulpen-Wittem
  • Staatsbosbeheer