Project waterveiligheid Oud-Roosteren


Bij de dorpskern van Oud-Roosteren realiseert Waterschap Limburg een compartimenteringsdijk. Dat is een dijk die de polder onderverdeelt. Dit heeft als doel inwoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen hoogwater van de Geleenbeek in combinatie met hoogwater vanuit de Maas.  met als doel te voorkomen dat bij een dijkdoorbraak de hele polder onderstroomt.

Wat gaan we doen?

De aanleg van de compartimenteringsdijk in Oud-Roosteren vindt plaats in combinatie met de herinrichting van het Geleenbeekdal, waarbij een groot deel van dit dal een natuurlijker karakter krijgt. Verder lopen we met het aanleggen van de compartimenteringsdijk vooruit op project Corridor, waarbij we de kruin, de top, van de dijk langs de Geleenbeek verbeteren. Samen zorgen deze maatregelen voor een betere hoogwaterbescherming van Oud-Roosteren.

Procedures en inspraak

Het projectplan voor de dijk is opgesteld en er wordt een nieuwe vergunningsaanvraag voorbereid. In het gebied waar de dijk gepland is, liggen namelijk een aantal kabels en grote, zware leidingen. De beheerders van deze leidingen dienen goedkeuring te verlenen voor het ontwerp voor de dijk, alvorens de gemeente de benodigde vergunning kan verlenen. Op dit moment zijn we met de beheerders van de leidingen in gesprek om tot een goed ontwerp te komen. Daarna wordt een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend.