Watersysteem/ beken en beekdalen


beekje-bij-epen-1 (Breedbeeld)

- Regenwaterbuffers aanleggen
- Bestaande regenwaterbuffers vergroten
- Dwarsdammen in (droog)dalen aanleggen
- Holle wegen inrichten als waterberging
- Dijken versterken
- Beek terugbrengen
- Zorgen voor groene oevers
- Rivier of beek uitbreiden
- Extra kanalen en sloten aanleggen