Stedelijk/bebouwd gebied


venlo groenveld (Breedbeeld)

Openbaar gebied:

- Hemelwatervijvers aanleggen
- Holle wegen inrichten als waterberging
- Stadslandbouw toepassen
- ‘Groen’ parkeren invoeren
- Natuurlijke gebieden inrichten waar water opgevangen kan worden
- Groene bermen aanleggen
- Bassin aanleggen waar water in opgevangen kan worden
- Aanleggen van waterdoorlatende parkeerplaatsen
- Waterplein aanleggen
- (Stedelijke) waterelementen in de openbare ruimte
- Minder verharding / meer groene ruimtes aanleggen
- Verlagen van openbaar groen
- Infiltratiekratten onder bomen
- Wadi’s aanleggen
- Kiezen voor zichtbare afvoer en open goten
- Afwatering filter / tussentijds afvangen
- Holle wegen aanleggen
- Gescheiden riolering aanbrengen

Particulier gebied:

- Waterdoorlatende bestrating toepassen
- Infiltratiekratten aanbrengen in je tuin
- Regenpijp afkoppelen van riool in je tuin
- Daktuin inrichten
- Regentuin aanleggen
- ‘Groene’ wanden tegen je gevels
- Reliëf in je tuin aanbrengen
- Je tuin vergroenen
- ‘Groen’ dak aanbrengen
- ‘Polder’dak aanbrengen
- ‘Blauw’ dak aanbrengen
- Regenwateropslag onder je huis aanbrengen
- Regenwatertank aanbrengen