Schade beperken in je eigen woning


Inwonersavond Oirsbeek

Schade beperken in je eigen woning

Wil je meer weten hoe jij kan bijdragen aan maatregelen rondom je eigen woning? Neem dan contact op met waterinbalans@waterschaplimburg.nl.

Fysieke ruimte aanpassen

Voordat je wateroverlast ervaart, is het een goed idee om je eigen woning zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het water. Enkele voorbeelden zijn het aanbrengen van tijdelijke waterkeringen, waterbestendig materiaal in de eigen woning aanbrengen en/of het aanschaffen van schotten die je beschermen tegen wateroverlast.

Informeren & organiseren

Jezelf op de hoogte houden van de laatste stand van zaken is belangrijk, zodat je samen met je omgeving op het juiste moment kan ingrijpen. Niets is vervelender dan wateroverlast of droogteproblemen te ervaren zonder dat je er van af wist dat het er aan zat te komen. Al helemaal als je het had kunnen voorkomen. Daarom is het belangrijk om bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten bij te wonen, waterstanden-apps te checken en/of een waarschuwingssysteem in je eigen wijk te bedenken.

Goed verzekeren & indekken

Mocht het kwaad dan toch al geschied zijn, dan is een goede verzekering of een vooraf opgesteld schadefonds goud waard. Zo kom je niet direct in de (financiële) problemen bij wateroverlast of bij droogte.