Schade beperken in je eigen woning


Inwonersavond Oirsbeek

- Hoogwaterinformatiesysteem gebruiken met voorspelling en
  alarmering
- Evacuatieroutes op een hoog niveau aanleggen
- Verdieping verhogen
- Verhoogd bouwen
- Tijdelijke waterkering aanbrengen bij je woning
- Waterbestendig materiaalgebruik in je woning/kelder
- Deelnemen aan bewonersavonden over
  wateroverlast/klimaatverandering
- Waarschuwingssysteem in je wijk invoeren
- Waterstandenapp op je mobiel zetten
- Schotten aanschaffen die je beschermen bij wateroverlast
- Oefeningen doen
- Je goed verzekeren
- Schadefonds inrichten