Landelijk/buiten gebied


Tractor in weiland (Breedbeeld)

Water langer vasthouden:

- Ondiep ploegen
- Terrassen aanleggen
- Grasland omvormen naar bos
- Akker omvormen naar gras of bos
- Bodem bedekt houden met mulch (bodembedekking)
- Gewas diversificeren (meer verschillende gewassen telen)
- Planten van bomen
- Infiltratievelden aanleggen

Water tijdelijk bergen:

- Boerenbuffers aanleggen

Water afvoeren:

- Parallel ploegen
- Aarde doorluchtig maken door andere ploegtechniek
- Aanvoer verbeteren naar regenwaterbuffers