Gebiedsproject Kwistbeek (gemeente Peel en Maas)


Kwistbeek Josette Van Wersch en Har Frenken bij de Kwistbeek 1 (Breedbeeld)

Ontdek project Kwistbeek op de interactieve website!


De uitdaging

In het gebied rondom de Kwistbeek is sprake van jarenlange wateroverlast. Met name rond het gebied Soeterbeek en Pratwinkel ontstaat regelmatig wateroverlast na hevige regenval. Door de hevige regenval ontstaat er vanuit het bebouwde gebied een vloedgolf in de Kwistbeek die voor de nodige overlast zorgt in woningen, bedrijven en op percelen.

De aanpak

Samen met de gemeente Peel en Maas pakken we de wateroverlastproblematiek op en maken daarmee meteen een doorkijk naar de lange termijn. De gemeente Peel en Maas is ook pilotgemeente voor de nieuwe Omgevingswet. Deze twee opgaven kunnen we in dit traject goed met elkaar combineren.
We kijken samen met de omgeving vooral naar het stroomgebied van de Bosbeek en de Kwistbeek. Gedurende het proces en de overleggen met omwonenden, gemeente en andere partijen moet duidelijk worden welke maatregelen er nodig zijn om de wateroverlast te kunnen verminderen.


Doe mee op Met Elkaar!