Gebiedsproject Breevennen/Oostrumse Beek (gemeente Venray)


Oostrumsebeek (Breedbeeld)

De uitdaging

De buien die in juni 2016 het gebied teisterden zijn aanleiding geweest om onder meer te zoeken naar ruimte om water tijdelijk op te slaan. Dat zou de wateroverlast al een stuk verminderen.

De aanpak

In opdracht van het waterschap is samen met de omgeving een kaart gemaakt met een aantal mogelijk geschikte gebieden voor het tijdelijk opslaan van water. Eén van die gebieden ligt aan de Breevennen, een zijtak van de Oostrumse Beek. Door water bovenstrooms bij Breevennen vast te houden, neemt het waterpeil benedenstrooms in Oostrum minder (snel) toe en wordt op deze manier gevrijwaard van overstroming. Samen met de betrokken agrariërs, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeente Venray en de LLTB maken we een plan om de ruimte in het stroomgebied van de Breevennen goed te verdelen en te (her)bestemmen.

De stand van zaken

Op dit moment zijn we bezig om samen te komen tot een Plan van Aanpak. We bekijken welk gebied we voor wateropslag kunnen inrichten en hoe we dit kunnen inpassen in de rest van het gebied.