Water in Balans: aan de slag met wateroverlast, droogte en hittestress!


In mei van dit jaar hadden we te maken met tal van hoosbuien met grote wateroverlast. Ook in juni 2016 zorgden enorme hoosbuien en hagel voor honderden miljoenen euro’s schade aan gewassen en gebouwen. In 2010, 2012 en 2014 was er sprake van grote wateroverlast en in het voorjaar van 2017 was het juist heel erg droog. Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Het is tijd voor actie!

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van problemen door het veranderend klimaat. Maar dit kunnen we niet alleen. De maatregelen bedenken we, realiseren we en beheren we samen met de omgeving, dus ook met jou. Samen staan we aan de lat om Limburg klaar te stomen voor het nieuwe klimaat. Wij gaan ervoor, jij ook?

Vragen? Mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Gebiedspilots

Naast het op korte termijn aanpakken van een aantal knelpunten in Limburg, zijn er zes gebiedspilots opgezet. In deze gebieden gaan we samen met partners uit de omgeving en inwoners aan de slag met plannen om de wateroverlast aan te pakken. Want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er wonen, werken en recreëren? Samen verkennen we de knelpunten en zoeken we naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn.

Gebiedspilot Meerssen

Ondergelopen winkelstraat centrum meerssen

Gebiedspilot Oirsbeek

Oirsbeek

Gebiedspilot Eckeltsebeek

eckelsebeek-2 (Breedbeeld)

Gebiedspilot Schelkensbeek

Schelkensbeek bij Broeklaan

Gebiedspilot Breevennen

Oostrumsebeek (Breedbeeld)

Gebiedspilot Kwistbeek

Kwistbeek Josette Van Wersch en Har Frenken bij de Kwistbeek 1 (Breedbeeld)

Wat kunnen we allemaal doen?

Oplossingen zoeken we in 4 gebieden: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan je eigen woning. Iedereen kan –of eigenlijk moet- hieraan bijdragen! Kijk hieronder waar jij aan kunt bijdragen.

Landelijk/ buitengebied

koeien in weiland

Stedelijk/bebouwd gebied

Venlo

Watersysteem/ beken en beekdalen

Geul bij Cottessen

Schade beperken in je eigen woning

Inwonersavond Oirsbeek

Bestuurders over Water in Balans

Josette Van Wersch (staat aan de lat voor het stedelijke/bebouwde gebied):

Josette van Wersch

“Onze woonomgeving bevat steeds meer steen. Dit zorgt er voor dat regenwater niet meer de grond in kan zakken. Bovendien zorgt verstening er voor dat dorpen en steden op tropische dagen ‘hitte-eilanden’ worden. De oplossing ligt voor de hand: het bebouwd gebied natuurlijker maken.”

Har Frenken (staat aan de lat voor het landelijke/buitengebied):

Har Frenken

“We bouwen graag een meer duurzame band op met de belanghebbenden rond onze beken, zodat onder normale weersomstandigheden ieders belangen worden behartigd en bij extreem weer ieder weet wat hij kan verwachten en kan bijdragen aan benodigde maatregelen.”