Waterverdeelwerk Grauwveen / Kabroeksebeek 'Boems Jeu'


Inleiding

Rondom de driesplitsing van de Kabroekse Beek in America (Horst aan de Maas) achter café Boems-Jeu voeren we werkzaamheden uit aan de Kabroeksebeek en Grauwveen. Bij hevige regenval stijgt het waterpeil in de waterloop Grauwveen snel, waardoor de stuw bij de monding in de Kabroekse beek snel moet reageren. De schuif in de stuw is handbediend en is daarom afhankelijk van de aanwezigheid van een medewerker. Hierdoor kunnen we het peil niet nauwkeurig beheren. We voeren maatregelen uit om dit te verbeteren.

Projectdoel

 • Vermindering van onderhoud doordat het inlaatwerk en de overkluizing vervallen
 • Verkleining van de kans dat gebieden onder water komen te staan, doordat de stuw sneller reageert
 • Efficiënter en effectiever onderhoud en beheer aan de stuw, doordat deze geautomatiseerd is en beter bereikbaar wordt

Wat gaan we doen?

 • We verleggen watergang Grauwveen
 • We verwijderen de overkluizing. Dit is het gedeelte van de watergang die onder de parkeerplaats van het café via een buis doorloopt.
 • We verwijderen het huidige verdeelwerk en brengen een nieuwe geautomatiseerde stuw aan
 • We brengen een geautomatiseerde vuilvanginstallatie aan

Kaartje Kabroeksebeek - Boems-Jeu

Planning

In het najaar van 2022 zijn de werkzaamheden door de aannemer gestart. Dit zal vooralsnog enkele maanden in beslag nemen.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Horst aan de Maas
 • Dorpsraad America
 • Provincie Limburg
 • Europese Unie

Het project komt tot stand met steun van het ELFPO, 'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'.

Logo_POP3_EU

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email. Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.