Herinrichting Huilbeek


Inleiding

In 2021 gaan we de Huilbeek in Beesel anders inrichten. We pakken de beek in drie delen aan met verschillende doelen.

Projectdoel

Deel 1: Vanaf de dijk tot aan de Maas gaan we de huilbeek natuurlijker inrichten. We zorgen voor meer schaduw in de beek, schoner water, bochten in de beek en betere zwemroutes voor vissen. Hierdoor geven we planten en dieren in en om de beek een betere leefomgeving. Het waterpeil in de beek blijft zoveel mogelijk constant omdat er veel landbouw in het gebied is. Daarnaast kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en houdt de beek langer water vast in droge periodes. Ook leggen we onderhoudspaden aan langs de beek zodat de beek goed bereikbaar blijft.

Deel 2: Samen met de gemeente Beesel gaan we direct achter de dijk een buffer aanleggen. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo voorkomen we wateroverlast in de omgeving. De buffer krijgt een natuurlijke uitstraling waar de Huilbeek doorheen zal stromen. Het grootste deel van de buffer staat dan meestal droog.

Deel 3: Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, is de beek geen natuurbeek meer. De beek ligt daar voor het afvoeren van water uit het Beeselsbroek en de omliggende landbouwgrond. De beek moet hier verbreed worden zodat het meer water kan wegvoeren. Ook maken we de kanten van de beek minder steil zodat ze niet meer in storten.

Bij downloads vindt u de plattegronden van de oude loop (donker blauw) en nieuwe loop (lichtblauw) van de Huilbeek.

Wat gaan we doen?

  • Een deel van de beek slingerend en natuurlijker inrichten
  • Onderhoudspaden aanleggen
  • Een buffer aanleggen
  • Een deel van de beek verbreden.

Planning

de uitvoering staat gepland voor 2021.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg
  • Rijkswaterstaat
  • Stichting Limburgs Landschap
  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Beesel

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.