Corio Glana HL 20 fase 1 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard


Geleenbeek_in_Sittard

Inleiding

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

Projectdoel

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Wat gaan we doen?

Deelprojecten:

  1. De Vijverweg en de Molenweg:
  • krijgen nieuwe rioleringen en er wordt een regenwaterriool bijgelegd. In de Vijverweg en de Molenweg worden extra parkeervakken aangelegd langs de vijver. De Molenweg, tussen de Geleenbeek en de Haagstraat krijgt een nieuwe inrichting. Deze nieuwe inrichting is samen met de omwonenden vastgesteld.
  1. De roeivijver krijgt een nieuwe beschoeiing en de bodem wordt waterdicht gemaakt. De grote treurwilg die in de vijver ligt kan blijven staan, speciale maatregelen maken dat mogelijk.
  2. In het park worden de paden vernieuwd en de aanplant wordt ook waar nodig, vernieuwd.
  3. Vanaf de Middenweg, langs de Geleenbeek, wordt door het park een fietspad aangelegd dat wordt aangesloten op de Vijverweg.
  4. Aanleg bergbezinkbassin Berkenlaan: er wordt een rioolkelder gemaakt die tijdens hevige regenbuien tijdelijk rioolwater kan bergen. Op deze manier stort er minder rioolwater in de Geleenbeek.

Herplant bomen

Tijdens de diverse fases van het project worden weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant als er gerooid zijn. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd bij de kwekerij. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Planning

Start uitvoering fase 1

De werkzaamheden starten half september en zijn naar verwachting eind 2021 klaar.
Lees ook de brief aan de omwonenden en belanghebbenden, te vinden rechtsboven onder de Downloads

Betrokkenen bij project

Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg

Uitvoerder

Aannemerscombinatie Strukton - Den Ouden v.o.f.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met de omgevingsmanager van Strukton – Den Ouden v.o.f. Danielle Schols via omgeving.corioglana@strukton.com of via telefoonnummer 06 - 43 12 49 47