Lob van Gennep


bloemstraat_maas2

De Lob van Gennep is een uitgestrekt, laaggelegen gebied tussen Mook en Gennep. Je beseft het vaak niet, maar van oudsher is dit gebied onderdeel van de Maas. Zo’n 7.000 mensen wonen in de dorpen Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar. Ook is er veel bedrijvigheid. Men woont en werkt dus in de bedding van een rivier.

Inleiding

Op dit moment beschermen dijken het gebied tegen hoogwater. Tegelijkertijd stroomt bij hoge waterstanden het gebied op een natuurlijke manier in. Daar staat niet iedereen dagelijks bij stil. Dat is ook logisch, want dit gebeurt alleen bij zeer hoogwater, hoger dan in ’93 en ’95.

In de huidige situatie lopen we tegen een dilemma aan. Voor een betere bescherming moeten de dijken hoger en sterker. Dat kan alleen niet zomaar, omdat het gebied onderdeel van de Maas is. De rivier heeft de ruimte nodig bij hoogwater. Zowel de hoogwaterbescherming als de ruimte voor de rivier zijn nodig.

De Lob van Gennep is niet alleen een gebied maar ook de naam van een project. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk onderzoeken samen met mensen uit het gebied mogelijkheden om zowel de bescherming tegen hoogwater als de waterberging te verbeteren. Als we hiermee aan de slag gaan, willen we het gebied ook aantrekkelijker maken.

Er is nog niets besloten. Het project bevindt zich nu in de zogeheten verkenningsfase. Samen met de omgeving verkennen we de komende periode de opgave en gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen met alle voor- en nadelen.

Wat gaan we doen?

In opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat is april 2019 een verkenning naar de Lob van Gennep gestart. Doelstelling van de verkenning is toe te werken naar een voorkeursbeslissing. In de verkenning onderzoeken we de mogelijkheden voor een verbetering van de huidige situatie voor de volgende drie doelen:

  • Betere bescherming tegen hoogwater
    Als eerste willen we de inwoners en ondernemers in het gebied beter beschermen tegen hoogwater door de huidige dijken hoger en sterker te maken. De huidige dijken voldoen op dit moment niet aan de nieuwe wettelijke norm.
  • Betere berging van hoogwater
    De Lob van Gennep is een laaggelegen gebied dat onderdeel is van de Maas. Bij hoogwater komt het gebied onder water  te staan. Het water stroomt het gebied in via een bestaande verlaging in de dijk. Het water wordt dan tijdelijk geparkeerd in het gebied. Dit is nodig voor een betere bescherming tegen hoogwater stroomafwaarts tot aan de Biesbosch. Onderzoek laat zien dat dit beter kan, ook voor het gebied zelf.
  • Het gebied nog aantrekkelijker maken
    De stuwwal, het Niersdal, de Maaskemp en het Genneperhuis. Maar ook de Sint Jansberg, de Mookerhei en de Maasduinen. Het gebied kent grote landschappelijke kwaliteiten en een rijke geschiedenis. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Als we aan de slag gaan voor een betere hoogwaterbescherming, kunnen we het gebied nog aantrekkelijker maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project Lob van Gennep op de eigen website. U kunt het projectteam bereiken via info@lobvangennep.nl of via het algemene nummer van Waterschap Limburg, tel: 088 – 88 90 100.

Planning

2019 – 2020 Verkenningsfase
2021 – 2023 Planuitwerkingsfase
2024 – 2026 Realisatiefase

Over de lob

De Lob van Gennep is een gezamenlijk project van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen Aa en Maas en Limburg

Infokrant Lob van Gennep

Hier kunt u de infokrant van augustus 2019 downloaden.