Gebiedsproject Kwistbeek (gemeente Peel en Maas)


IMG_20180424_132024

Een beekdal met kansen!

De Kwistbeek stroomt door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente en waterschap pakken samen met de inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast aan  én versterken de kwaliteiten van het gebied.

Water én de omgeving

De Kwistbeek is de blauwe ader door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. De afgelopen jaren hebben veel inwoners in dit gebied regelmatig wateroverlast gehad na hevige en langdurig buien. Om dit te voorkomen moeten er de komende jaren maatregelen worden genomen. De bergbezinkbassins aan de Stogger waren een eerste grote en belangrijke stap in de goede richting. Maar we kijken verder dan alleen de wateroverlast. Alles staat met elkaar in verbinding en kun je niet los van elkaar zien. Als we alleen de focus leggen op water doen de we de rest van de omgeving te kort.

Kwistbeek is aangewezen als een van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Het project wordt mede gefinancierd met steun uit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.
Klik op onderstaande hyperlink naar de Europese Commissie met meer info over het ELFPO. http://ec.europa.eu/commission/index_en

Meedenken over dit project?

Meer informatie over Water in Balans

WiB_logo_FC

Waterklaar

Wil jij al meteen zelf aan de slag? Mogelijk kun je daarvoor een Waterklaar subsidie krijgen.