Dijkversterking Ohé en Laak


Inleiding

Ohe_en_Laak_hoogwater_1k

“Onze Maas, onze veiligheid”. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Elke plek, zoals bij Ohé en Laak, verdient een oplossing die past bij zijn omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook dat we keuzes maken. Want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger.

Wat hebben we gedaan?

Er is in totaal binnen twee jaar ca. 11 km dijk versterkt waarbij in nabijheid van de dorpskernen van Stevensweert, Ohé en Laak, Roosteren, Grevenbicht en Schipperskerk gewerkt is. Er waren meerdere belanghebbenden en aanwonenden aan de dijk. Het versterken van de dijk heeft vanzelfsprekend af en toe wat hinder veroorzaakt door de talloze transporten. Binnen het project is er maar liefst 150.000 m3 klei aangevoerd, ofwel ruim 8000 vrachtauto’s vol. Door dit in goed overleg te doen met de omgeving waren de reacties veelal positief.

Binnen het project is een grote hoeveelheid grondwerk verricht, daarnaast zijn talloze waterbouwkundige constructies gebouwd zoals damwanden en CSM-wanden (wanden van beton in grond geplaatst). Voor een klein deel waren de dijken te laag tot 30-35 cm. Voor het overgrote deel waren de dijken echter niet robuust genoeg,. Dat wil zeggen dat de dijk niet voldeed aan het normprofiel. Bij deze dijkdelen is dus sprake geweest van verbreding en/of aanpassen van het talud.

Wie hebben er gewerkt aan dijkversterking Ohé en Laak?

De dijkversterking in Ohé en Laak maakt deel uit van een cluster, waarbinnen ook dijkversterkingen plaatsvinden in Roosteren, Stevensweert en Grevenbicht. Aannemer Ploegam realiseerde in opdracht van Waterschap Limburg deze dijkversterkingsprojecten.

Stand van zaken

De dijkversterkingsprojecten Grevenbicht, Roosteren, Stevensweert en Ohé en Laak zijn officieel op 4 september 2018 opgeleverd. Ze voldoen weer aan de landelijke eisen voor hoogwaterveiligheid en het gevaar voor overstroming is nu beperkt tot eens in de 250 jaar. Waterschap Limburg beheert de dijken en verzorgt het onderhoud er van.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.  Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.