Lollebeek en Castenrayse Vennen


Inleiding

In 2018 gaat Waterschap Limburg verbeteringen aanbrengen aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. We pakken de Lollebeek ten westen van de A73 aan en bestrijden tegelijkertijd de verdroging van de Castenrayse Vennen. Het doel is om de Lollebeek en de Groote Molenbeek over een lengte van ongeveer vier kilometer ecologisch te herstellen. Deze aanpak is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Maasgaard.

Wat gaan we doen?

 • We verwijderen bestaande stuwen, zodat vissen weer vrij door de beek kunnen zwemmen.
 • We laten de beek weer meanderen.
 • Realiseren van het ecologisch herstelproject Nieuwe Natuur.
 • Verbetering van het Schaatsven.
 • Peilopzet van de beek en vasthouden van grondwater in het kader van verdrogingsbestrijding in de Castenrayse Vennen.
 • Afspraken maken met agrariërs over compenserende maatregelen als gevolg van peilopzet.
 • Recreatieve routes door het beekdal aanleggen.

Planning

Het project Castenrayse Vennen is in voorbereiding. Het project heeft lange tijd stilgelegen vanwege gebrek aan financiën. In het kader van de gebiedsontwikkeling Maasgaard is er nu voldoende geld om daadwerkelijk te kunnen starten met het project. De uitvoering staat gepland voor 2018.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas
 • Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB)
 • Staatsbosbeheer

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Martijn Schraven via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.