Vispassage Baalsbruggermolen Kerkrade


Inleiding

Waterschap Limburg gaat het vismigratieknelpunt in de Worm, ter hoogte van de Baalsbruggermolen te Kerkrade, oplossen door de aanleg van een vistrap.

Projectdoel

  • Bevorderen van vistrek in de Worm
  • Herstel van ecologische waarden

Wat gaan we doen?

In de Worm te Kerkrade ter hoogte van de Baalsbruggermolen ligt een vismigratieknelpunt. In de bodem van de Worm ligt een drempel waar optrekkende vissen niet langs kunnen. Aangezien de
Baalsbruggermolen op dit moment wordt gerestaureerd en klaargemaakt voor gebruik, wordt nu tevens het vismigratieknelpunt aangepakt door aanleg van een vispassage.

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2018.

Betrokkenen bij project

Wasserverband Eifel Rur, gemeente Kerkrade, Watermill Foundation, Provincie Limburg, omwonenden en belanghebbenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2013-2019.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl