Herinrichting Caumerbeek middenloop


DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Samen met de gemeente Heerlen maakten we de Caumerbeek zichtbaarder en natuurlijker. Eerder deden we dat al bij de bovenloop en de benedenloop van de beek. Nu is ook het middelste deel, de middenloop, klaar. De dam bij buffer De Dem is vervangen en er kwam een nieuwe regenwaterbuffer bij Palenberg om wateroverlast te voorkomen.

Projectdoel

 • Natuurlijker en zichtbaarder inrichten van het middelste deel van de Caumerbeek;
 • Vervangen van de dam bij buffers De Dem;
 • Aanleggen van de nieuwe regenwaterbuffer Palenberg.

Wat hebben we gedaan?

Caumerbeek - De Dem - Palenberg

Middenloop Caumerbeek

 • We maakten de beek beter zichtbaar door de bodem iets te verhogen en de kanten minder steil te maken. We haalden zoveel mogelijk beton en stenen waterpartijen weg.
 • Omdat de beek meer ruimte nodig heeft, kapten we een aantal bomen naast de beek. Hierbij lieten we zoveel mogelijk  oorspronkelijke bomen staan. Voor de gekapte bomen planten planten we in overleg met de gemeente nieuwe bomen.
 • We vernieuwden ook de voetbruggen bij dit deel van de Caumerbeek.
 • Bekijk via deze link een video waarin dagelijks bestuurster Josette Van Wersch de werkzaamheden bij de middenloop Caumerbeek verder toelicht.

Dam bij buffers De Dem

De Dem bestaat uit verschillende delen, samen vormen ze een buffercomplex. Het complex ligt tussen de Terhoevenderweg en de Koumenweg. Er zijn vier delen van de gemeente Heerlen en één groot deel van Waterschap Limburg. In dit grote deel vangen we regenwater op.

 • De bestaande dam hebben we vervangen en verbreed;
 • In de kruin van de dam leggen we een drempel. Die zorgt ervoor dat bij een volle buffer het water gecontroleerd kan overlopen.

Regenwater buffer Palenberg

 • We legden een nieuwe regenwaterbuffer aan om wateroverlast te voorkomen. Deze buffer ligt aan de oostzijde van de Euregioweg, op de plek van twee voormalige sportvelden. De Stichting Stadslandbouw Heerlen verhuisde naar de aangrenzende voormalige sportvelden.

Hoe werkt een regenwaterbuffer?


Realisatie

De werkzaamheden aan buffer De Dem startten in september 2021 en werden in maart 2022 opgeleverd. De werkzaamheden aan de Caumerbeek zijn ook gestart in september 2021. Deze waren eind 2022 klaar.
De werkzaamheden bij de nieuwe buffer Palenberg zijn begin 2022 gestart. Deze buffer is ook inmiddels af. Eind 2022 is het hele project opgeleverd. De nazorgperiode loopt tot eind 2023.

Betrokkenen bij project

 • Gemeente Heerlen
 • Stichting Stadslandbouw Heerlen
 • Omwonenden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met projectleider Wil Coenen of omgevingsmanager Kim Baeten via +316 147 075 75 of met een e-mail via projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.