Herinrichting Caumerbeek middenloop


caumerbeek

Inleiding

Samen met de gemeente Heerlen maakten we de Caumerbeek zichtbaarder en natuurlijker. Eerder deden we dat al bij de bovenloop en de benedenloop van de beek. Nu is ook het middelste deel, de middenloop, klaar.  De dam bij buffer De Dem is vervangen en er kwam een nieuwe regenwaterbuffer bij Palenberg om wateroverlast te voorkomen.

Projectdoel

  • Natuurlijker en zichtbaarder inrichten van het middelste deel van de Caumerbeek;
  • Vervangen van de dam bij buffers De Dem;
  • Aanleggen van de nieuwe regenwaterbuffer Palenberg.

Wat gaan we doen?

Caumerbeek - De Dem - Palenberg

Middenloop Caumerbeek

  • We maakten de beek beter zichtbaar door de bodem iets te verhogen en de kanten minder steil te maken. We haalden zoveel mogelijk beton en stenen waterpartijen weg.
  • Omdat de beek meer ruimte nodig heeft, kapten we een aantal bomen naast de beek. Hierbij lieten we zoveel mogelijk  oorspronkelijke bomen staan. Voor de gekapte bomen planten planten we in overleg met de gemeente nieuwe bomen.
  • We vernieuwden ook de voetbruggen bij dit deel van de Caumerbeek.
  • Bekijk via deze link een video waarin dagelijks bestuurster Josette Van Wersch de werkzaamheden bij de middenloop Caumerbeek verder toelicht.

Dam bij buffers De Dem

De Dem bestaat uit verschillende delen, samen vormen ze een buffercomplex. Het complex ligt tussen de Terhoevenderweg en de Koumenweg. Er zijn vier delen van de gemeente Heerlen en één groot deel van Waterschap Limburg. In dit grote deel vangen we regenwater op.

  • De bestaande dam hebben we vervangen en verbreed;
  • In de kruin van de dam leggen we een drempel. Die zorgt ervoor dat bij een volle buffer het water gecontroleerd kan overlopen.

Regenwater buffer Palenberg

  • We leggen een nieuwe regenwaterbuffer aan om wateroverlast te voorkomen. Deze buffer komt aan de oostzijde van de Euregioweg te liggen, op de plek van twee voormalige sportvelden. Op deze locatie is ook de stadslandbouw Heerlen actief. De stadslandbouw verhuist naar de aangrenzende voormalige sportvelden.

Hoe werkt een regenwaterbuffer?


Planning

De werkzaamheden aan buffer De Dem startten in september 2021 en in maart 2022 opgeleverd.

De werkzaamheden aan de Caumerbeek zijn ook gestart in september 2021 en eind 2022 zijn deze klaar.

De werkzaamheden bij de nieuwe buffer Palenberg zijn begin 2022 gestart. Deze buffer is inmiddels af.

Betrokkenen bij project

Gemeente Heerlen en Stichting Stadslandbouw Heerlen

Meer informatie

Voor meer informatie: projectleider Wil Coenen of omgevingsmanager, Kim Baeten via 06-14707575 of e-mail: projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.