Herinrichting Caumerbeek middenloop


caumerbeek

Inleiding

Samen met de gemeente Heerlen maken we de Caumerbeek zichtbaarder en natuurlijker. Eerder deden we dat al bij de bovenloop en de benedenloop van de beek. Nu is het middelste deel, de middenloop, aan de beurt. Verder vervangen we de dam bij buffer De Dem en we leggen een nieuwe regenwaterbuffer aan bij Palenberg om wateroverlast te voorkomen.

Projectdoel

Wat gaan we doen?

Caumerbeek - De Dem - Palenberg

Middenloop Caumerbeek

  • We maken de beek zichtbaarder door de bodem iets te verhogen en de kanten minder steil te maken. We halen zoveel mogelijk beton en stenen waterpartijen weg.
  • De beek heeft meer ruimte nodig. Daarom kappen we een aantal bomen naast de beek. We laten zo veel mogelijk van de oorspronkelijke bomen staan. Voor de gekapte bomen planten we in overleg met de gemeente nieuwe bomen. Voordat het kappen begint, bekijkt een ecoloog het gebied. Deze ecoloog kijkt of er geen broedplaatsen of dieren in de bomen zitten. Mocht dit wel zo zijn, dan worden de bomen op een later moment gekapt.
  • We vernieuwen ook de voetbruggen bij dit deel van de Caumerbeek.

Dam bij buffers De Dem

De Dem bestaat uit verschillende delen, samen vormen ze een buffercomplex. Het complex ligt tussen de Terhoevenderweg en de Koumenweg. Er zijn vier delen van de gemeente Heerlen en één groot deel van Waterschap Limburg. In dit grote deel vangen we regenwater op.

  • De bestaande dam vervangen en verbreden we;
  • In de kruin van de dam leggen we een drempel. Die zorgt ervoor dat bij een volle buffer het water gecontroleerd kan overlopen.

Regenwater buffer Palenberg

  • We leggen een nieuwe regenwaterbuffer aan om wateroverlast te voorkomen. Deze buffer komt aan de oostzijde van de Euregioweg te liggen, op de plek van twee voormalige sportvelden. Op deze locatie is ook de stadslandbouw Heerlen actief. De stadslandbouw verhuist naar de aangrenzende voormalige sportvelden.

Hoe werkt een regenwaterbuffer?


Planning

De werkzaamheden aan de Caumerbeek starten in september 2021. We verwachten dat we daar in de zomer van 2022 klaar zijn.

De werkzaamheden aan buffer de Dem starten ook in september 2021 en we verwachten eind 2021 klaar te zijn.

De werkzaamheden bij de nieuwe buffer Palenberg starten begin 2022. We verwachten daar in de zomer van 2022 klaar te zijn.

Betrokkenen bij project

Gemeente Heerlen en Stichting Stadslandbouw Heerlen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Wil Coenen of omgevingsmanager, Kim Baeten via telefoonnummer: 06-14707575 of via het e-mailadres: projectcommunicatie@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.