Onderhoudswerkzaamheden


Maaiwerkzaamheden

Het onderhouden van dijken, beken en sloten is een van de taken van het waterschap. Het voorkomen van wateroverlast (waterveiligheid) staat daarbij voorop. Groenonderhoud is een specifiek onderdeel van het onderhoud. Bij de maaiwerkzaamheden komt een hoop kijken. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze maaiwerkzaamheden.

Het effect van maaien

Waarom maaien we soms wel en soms niet? Maaien heeft invloed op het waterpeil en de kwaliteit van de dijken.

Verschillende manieren van maaien

Wij gebruiken verschillende maaitechnieken zoals natuurlijke begrazing, cirkelmaaiers en klepelmaaiers.

Wat doen we met het maaisel?

Nadat er gemaaid is blijft er een hoop maaisel over. Wij verwerken het maaisel tot bokashi en veevoer.

Melden schade of suggesties

We willen schade door ons werk zo veel mogelijk voorkomen en beperken. Graag horen we hoe we onze werkzaamheden kunnen verbeteren.

Rekening houden met dieren en planten

Om de natuur en de dieren in en om onze beken en dijken zo veel mogelijk te beschermen en te helpen nemen wij verschillende maatregelen.

Maaiplanning

Bekijk onze maaikalender om te zien waar en wanneer we bij u in de buurt maaien.