Omgevingswet: waarom en wat betekent het voor jou?


herinrichting_tungelroysebeek

Met het vernieuwen van het omgevingsrecht wil de wetgever vier verbeteringen bereiken.

  1. Het omgevingsrecht inzichtelijker, voorspelbaarder en gemakkelijker in het gebruik maken .
  2. De leefomgeving op een samenhangende manier centraal stellen in beleid, besluitvorming en regelgeving.
  3. Door een actieve en flexibele aanpak overheden meer afwegingsruimte bieden om doelen voor de leefomgeving te bereiken.
  4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving te versnellen en te verbeteren.

Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht bundelt 26 wetten, 60 AMvB’s en 75 ministeriële regelingen tot 1 wet, 4 AMvB’s en 1 Omgevingsregeling.

IG-vereenvoudiging-van-het-omgevingsrecht

Cultuurverandering

De Omgevingswet vraagt van overheden, burgers en bedrijven een heel andere  manier van werken en denken. Kernwoorden daarbij zijn: open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief. Dat willen we bereiken door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk, en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief centraal staan in plaats van de vraag ‘mag het wel?’. De regels geven daarvoor de kaders.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een inwoner of een organisatie, vraagt straks bij een (digitaal) loket , het Omgevingsloket, één vergunning aan voor een plan of activiteit in zijn leefomgeving. Achter het loket regelen de overheden dat er een goede afweging van belangen wordt gemaakt.