In gesprek met gemeenten


Ottersum_(Gennep)_entreebord

Om een goede invulling aan de nieuwe wet te kunnen geven stellen gemeenten omgevingsvisies op.  Zij  beschrijven daarin wat hun strategische visie voor de lange termijn is.  Met de ‘Bouwstenen voor water en klimaat’ helpen de waterpartners in Limburg de gemeenten op weg om deze thema’s goed te integreren in de omgevingsvisies.

De  Bouwstenen voor water en klimaat t zijn een initiatief van Waterpanel Noord,. Dit is een samenwerkingsverband van gemeenten in  Noord- en Midden-Limburg, het Waterschap Limburg, de Waterleiding Maatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

Gaat u als gemeente aan de slag met een nieuw omgevingsplan of een omgevingsvisie? Wilt u ervaring opdoen met het samen werken aan een integrale omgevingsvergunning? Dan gaan wij graag met u in gesprek over onze mogelijke rol en bijdrage. Ons e-mailadres is: omgevingswet@waterschaplimburg.nl.


Contact

Hieronder vindt u een overzicht van alle waterschappers die zich binnen hun beleidsterrein bezighouden met de Omgevingswet.

 • Projectleider Omgevingswet
  Chantal Jeuriens
  06-41 68 57 96
 • Deelprojectleider ‘Plannen en programmering’
  Eric de Wit
  06-52 04 12 21
 • Deelprojectleider DSO (informatisering)
  Alex Ebberink
  06-52 04 11 25