Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)


omgevingsloket

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitale informatie over de leefomgeving is straks op 1 plek te vinden: in het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet.

Overheden wisselen gegevens en documenten uit met de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. Dit doen ze via koppelingen met een aantal lokale systemen:

  • ruimtelijke plansystemen
  • regelbeheersystemen
  • zaak- of vergunningsystemen

Door deze systemen te koppelen met de landelijke voorziening, ontstaat een complete (digitale) keten. Eén daarvan is het Omgevingsloket, waarbij gebruikersgemak voor de burger voorop staat. Via dit loket kan de initiatiefnemer met een klik op een digitale gebiedskaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving. Ook de vergunningsaanvraag wordt ingediend via het Omgevingsloket.

Pilot/praktijkproef DSO

Het Waterschap Limburg heeft in het tweede kwartaal van 2019, in samenwerking met verschillende leveranciers van softwareapplicaties  FLO Legal, Geodan, Visma/Roxit en Yenlo), een praktijkproef gedaan voor de waterschapsverordening.

Het doel was te beproeven hoe de volledige waterschapsverordening van het Waterschap Limburg, inclusief de geografische informatie en de toepasbare regels, kan worden opgesteld en beschikbaar gesteld via het DSO. Toepasbare regels zijn vragen, waarvan de beantwoording leidt  naar het antwoord op de vraag of een bepaalde activiteit op de aangegeven plaats is toegestaan.

Toepasbare regels zijn geen onderdeel van de Waterschapsverordening, maar dienen om de regels in de Waterschapsverordening via de online viewer van het Omgevingsloket gebruiksvriendelijk te raadplegen.

Hiervoor zijn de volgende stappen gezet:

  • Het opstellen van de waterschapsverordening en de toepasbare regels;
  • Het omzetten naar de standaarden en het aanbieden aan het DSO;
  • Het beoordelen van het resultaat in het Omgevingsloket.

Deze pilot heeft opgeleverd dat de waterschapsverordening  (nu nog de Keur),  inclusief toepasbare regels en werkingsgebieden, in zijn geheel is aangesloten op het DSO. Alle juridische regels in de Waterschapsverordening zijn vanaf het eerste kwartaal van 2021  digitaal beschikbaar.