Actueel / nieuws


nieuws

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de koepels een besluit genomen over de voorgenomen inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet. Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is gesteld op 1 jaar. Daarmee treedt de wet op 1  januari 2022 in werking. Dit voorstel,  is aan de eerste en tweede kamer voorgelegd ter vaststelling.

De brief waarmee de ministers dit besluit aan de kamers voorlegt kunt u HIER vinden.