Voorbereidende onderzoeken Water in Balans


Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Waterschap Limburg werkt aan wateroverlast in heel Limburg. Voor Water in Balans is het uitvoeren van onderzoek noodzakelijk en afhankelijk van de vergunningscan. Met de onderzoeken verzamelen we waardevolle informatie over het gebied. Belangrijk voor u, en voor het waterschap. Want alleen met alle feiten op tafel kunnen we weloverwogen keuzes en passende plannen maken.

Waterschap Limburg doet verschillende soorten onderzoek. De meeste onderzoeken vinden plaats op openbaar terrein. Soms is het nodig om onderzoek te doen op privéterrein. Het waterschap neemt altijd eerst persoonlijk contact met u op. Samen bespreken we welke onderzoeken uitgevoerd worden, hoe lang dit duurt en wat de impact is voor u.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een bepaald onderzoek? Klik dan hiernaast voor meer informatie.

Vragen

Heeft u vragen over een onderzoek? Neem dan eens een kijkje bij de veelgestelde vragen.

Contact

Heeft u andere vragen over de onderzoeken of de planning van de onderzoeken bij u de buurt? Neem dan contact op via waterinbalans@waterschaplimburg.nl.


Archeologisch onderzoek

Milieukundig onderzoek

Geotechnisch onderzoek

Geofysisch onderzoek

Kabels en leidingen onderzoek

Conventioneel explosieven onderzoek

Grondwaterstanden onderzoek

Inmeten van Niet Waterkerende Objecten