Landelijk/buitengebied


Tractor in weiland (Breedbeeld)

Wat kan een agrariër doen?

Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen. Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de nabijgelegen dorpen in de dalen als gevolg. Daarom worden agrariërs in het Heuvelland gevraagd ongeveer 10 mm extra water per vierkante meter vast te houden. Dat kan door akkers nog slimmer te bewerken.

In de videoserie Slim omgaan met water komen agrariërs uit Limburg aan het woord om te laten zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat er wateroverlast optreedt en belangrijke voedingsstoffen wegspoelen. Met de video’s willen we andere agrariërs inspireren ook watervasthoudende maatregelen te nemen. Geïnteresseerden die meer willen weten, zijn van harte welkom bij demonstraties op proeflocaties.

Drempeltjes leggen

Slim is bijvoorbeeld de aanleg van drempeltjes tussen ‘aardappelruggen’. Hierdoor stroomt minder water van de akkers en dringt meer water de grond in. Bijkomend voordeel: in droge tijden profiteren planten van het vastgehouden water.

Goed bodembeheer

Organische stof, zoals verse gewasresten en humus, verlaagt de bodemdichtheid en vergroot het waterbergend vermogen van akkers. Door groen niet af te voeren, maar de grond in te ploegen of te laten liggen, ontstaan meer holtes in de grond. Daar kan water inzakken. Ook afwisseling van gewassen zorgt voor grond die meer water kan opnemen.

Andere gewassen

Gras, granen en groenbemesters helpen bij het goed bedekt houden van de grond, waardoor water minder snel afstroomt. Samen met de LLTB, provincie Limburg en Waterschap Limburg onderzoekt Wageningen University Research of gewassen zoals sorghum geschikt zijn als vervangers van maïs. Sorghum is een milieuvriendelijk gewas, dat de grond helemaal bedekt. De wortels van sorghum dringen diep de grond in, waardoor deze plant bijdraagt aan het waterbergend vermogen van akkers.

Boerenbuffers aanleggen

Elke agrariër heeft wel een plek op zijn perceel waar water zich altijd verzamelt. Met de aanleg van een eenvoudig dammetje zou je dat water kunnen vasthouden, voordat het de helling afloopt. Agrariërs kunnen met een dergelijke ‘boerenbuffer’ beter controleren waar het water op hun land naartoe stroomt. Samen met agrariërs bekijkt het waterschap of de aanleg van één of meerdere boerenbuffers tot de mogelijkheden behoort.

Wat kunnen natuurbeheerders doen?

Ook natuurbeheerders kunnen een bijdrage leveren aan het vasthouden van circa 10 mm extra water per vierkante meter op hun gronden. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van bos en het toestaan van extensiever (kruidenrijk) gras, waardoor afstromend water wordt afgeremd.

Graften in ere herstellen

Ook de aanleg en het herstel van graften, kleine wallen in het landschap, behoren tot de mogelijkheden. De werking van graften, mits gelegen op de goede plek, is vergelijkbaar met die van boerenbuffers.

Ingrijpen in beken

Natuurbeheerders en waterschap bekijken samen met welke maatregelen in beken wateroverlast beperkt kan worden. Zo bieden vooral natuurbeken nog ruimte voor snelheidsremmers, zoals dood hout. In lage delen van beekdalen is het her en der nog mogelijk om met dammetjes en het afgraven van grond water te bergen. Uiteraard mag de omgeving daar geen last van ondervinden.

Wil je weten hoe jij kunt bijdragen aan het beperken van wateroverlast in het landelijk gebied? Stuur dan een e-mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.