Centrumplan Gulpen (gemeente Gulpen-Wittem)


Centrumplan Gulpen

De uitdaging

Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en te behouden investeert de gemeente Gulpen-Wittem in de openbare ruimte en voorzieningen.

De aanpak

De herinrichting van het centrum van Gulpen bestaat uit twee fasen. Waterschap Limburg draagt financieel bij aan fase 1, waarin de Looierstraat en de Gulp in Gulpen worden gereconstrueerd. Door vergroting van de doorvoercapaciteit van de Gulp in het centrum van Gulpen kan de aanleg van waterbergingscapaciteit stroomopwaarts worden voorkomen. Hier vindt u meer informatie over Centrumplan Gulpen.

Waterklaar

Mogelijk is er een Waterklaar-subsidie beschikbaar bij u in de buurt om zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast. Kijk op de website van Waterklaar voor meer informatie.

Meer informatie


Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.