Groote Molenbeek Zand- & Kruidvang


Inleiding

Foto Groote Molenbeek Zand- & Kruidvang

De Groote Molenbeek stroomt van Helden tot Wanssum. Hier mondt de beek uit in de Maas. Het grootste deel van de beek is al opnieuw ingericht. Nu wordt de monding van de beek in de haven van Wanssum nog verbeterd. Vissen kunnen hier nu niet goed door de beek zwemmen. Net voor de haven ligt een zandvang en kruidvanginstallatie die de toegang voor de vissen blokkeert. Naast deze kruidvanginstallatie willen we daarom een nevengeul maken.

Op dit moment kunnen grote vissen en kanovaarders niet goed door de Groote Molenbeek bewegen. Een zandvang blokkeert de afvoersnelheid van het water en een kruidvang vangt takken, bladeren, gras en afval op. De vissen kunnen op dit moment daarom alleen bij hoogwater over de stuwbalken springen. Een stuwbalk is een vaste of beweegbare constructie om het waterpeil bovenstrooms te regelen. De vissen hebben de stroming nodig om te weten waar ze naartoe moeten zwemmen. Hierdoor raken ze de weg kwijt en kunnen ze niet verder door de beek zwemmen.

Projectdoel

Het doel van dit project is om ervoor te zorgen dat vissen door de Groote Moolenbeek kunnen zwemmen en daarbij niet worden tegengehouden worden door de zand- en kruidvang. In overleg met de gemeente Venray en de lokale kanovereniging willen we de zand- en kruidvang passeerbaar te maken voor kanovaarders. Zo kunnen recreanten blijven kanoën tot aan de haven van Wanssum.

Wat gaan we doen?

We maken een nevengeul langs de kruidvanginstallatie. Hierdoor kunnen zowel de kanovaarders als de vissen in het gebied dit obstakel passeren. De huidige zandvang komt te vervallen. Deze functionaliteit is ondertussen overgenomen door de nieuwe delta bij Wanssum. We verwijderen daarom de stuwbalken in de zandvang. De kano's en vissen kunnen dan de zandvang omzeilen. Ook brengen we grond in de zandvang aan. Zo verhogen we de waterstand en creëren we een lokstroom voor de visoptrek. Dicht bij de delta in Wanssum maken we een nieuwe kano-uitstapplaats. De recreanten kunnen dan over de Groote Molenbeek kanoën, tot aan de haven van Wanssum. In de video hieronder zie je hoe dat eruit kan komen te zien.

Planning

Op dinsdagavond 22 november organiseerden we samen met gemeente Venray en Rijkswaterstaat van 18:00 tot 20:00 een inloopavond.

Het definitief Projectplan Waterwet 'Groote Molenbeek Wanssum' lag vanaf 23 februari tot en met 5 april ter inzage. In deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze indienen via de website van officiële bekendmakingen.

De uitvoering is vooralsnog gepland voor de eerste helft van 2023.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Venray;
  • Het project komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat.

logo_RWS

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Waterschap Limburg of kunt u contact opnemen met Jan Jacobs. Dit kan via het telefoonnummer +316 520 411 70 of per e-mail naar j.jacobs@waterschaplimburg.nl.


Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.


Heeft u andere vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.