Gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum


Inleiding

“Onze Maas, onze veiligheid”. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Elke plek, zoals bij Ooijen-Wanssum, verdient een oplossing die past bij zijn omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook dat we keuzes maken. Want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger.

Realisatie Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

In december 2020 is de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum afgerond. In 2021 worden nog een aantal afrondende en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De uitvoering van het project was in handen van Mooder Maas: een combinatie van aannemers Dura Vermeer en Ploegam.

De doelstellingen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum waren als volgt:

  • Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen;
  • Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater);
  • Ontwikkelen van natuur en landschap;
  • Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum;
  • Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.

Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling is het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren beschermd tegen hoge waterstanden van de Maas. Er is nieuwe ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen, het centrum van Wanssum is leefbaarder geworden door de nieuwe rondweg én er is een prachtig natuurgebied van ruim 500 hectare gerealiseerd: Maaspark Ooijen-Wanssum. Daarnaast wordt er bij hoogwater een waterstanddaling van 35 cm gerealiseerd die tot in Roermond merkbaar is.

Bijzonderheden

Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Dit is gerealiseerd met twee nieuwe typen dijken: de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk. Zo zijn de kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas in tact gebleven. Mooder Maas wist de nieuwe dijken te realiseren met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn gediend.

Wie werkten er aan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum?

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een initiatief van vijf overheden:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat
  • Provincie Limburg
  • Gemeente Venray
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Waterschap Limburg

Meer informatie

Meer informatie over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is te vinden op de site Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. U vindt er onder meer diverse kaarten, details over deelprojecten en actueel nieuws.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Keesjan van den Herik via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Of volg ons via Twitter, Facebook, LinkedIn of Instagram.