Herinrichting Oostrumsche beek


Inleiding

Dit deel van de Oostrumsche beek ligt in de Gemeente Venray. Het traject voor fase 3 begint vanaf de A73 en loopt parallel aan de N270 tot aan de spoorlijn Venlo – Nijmegen. De totale tracélengte is 1,7 km. Voor dit gedeelte van de herinrichting heeft waterschap Limburg voor een innovatieve aanpak gekozen waarbij de natuur het werk doet: Building with Nature.

Projectdoel

Het is een combinatie van een onderzoeksproject en de natuurlijke inrichting van de beek. Hierdoor wordt de Oostrumsche beek een goed functionerende beek met een specifiek ecologische functie (SEF). Zonder maatregelen bereiken we deze natuurlijke staat niet voor dit traject van de beek.

Wat gaan we doen?

Het waterschap voert de volgende maatregelen uit:

  • Voor de agrariërs die aan het gebied grenzen worden compenserende maatregelen getroffen. Kavelsloten worden opgeschoond en anders op de beek aangesloten om het risico op overlast weg te nemen.
  • Het aansluiten op een broekbos/oude geul om de ‘zelfvormende beek’ te testen. De verwachting is dat de beek zichzelf gaat vormen door het bos als een soort doorstroommoeras of als beek. Om aansluiting te maken, gaat het waterschap de oever doorgraven. Door vervolgens een dam aan te brengen in de beek stijgt het waterpeil en wordt het water richting het broekbos gestuwd. Het idee is dat het ecologisch evenwicht in de beek hierdoor sneller bereikt is.
  • Het aanbrengen van dood hout pakketten over een groot deel van de beek. Deze pakketten dienen als een soort ‘stoorelementen’ die zorgen voor meer variatie in stroming en daarmee voor erosie en sedimentatie, processen die de vorm en opbouw van de bodem veranderen. Het zijn ook plaatsen waar insecten en vissen kunnen schuilen en leven.

Planning

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Waterschap Limburg is bezig met het monitoren.

Betrokkenen bij project

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met:

  • Staatsbosbeheer
  • Gemeente Venray

Het project wordt in het kader van het partnercontract mede gefinancierd door de provincie Limburg.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.