Zonne-energie


zonnepanelen

Het Limburgse afvalwater wordt vanaf medio 2019 nog duurzamer gezuiverd: 33.000 zonnepanelen op 11  Rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Limburg zorgen daar voor.

Hiermee hebben het Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg in één klap een verduurzaming van het energieverbruik gerealiseerd van 15%. Het zonnepanelenproject behoort tot de grotere projecten in Nederland. Jaarlijks wordt hiermee meer dan 10 miljoen kWh duurzame energie opgewekt.

We onderzoeken of we op korte termijn nog grootschaliger zonne-energie kunnen inzetten voor de verdere verduurzaming van ons energieverbruik. De mogelijkheden hiertoe zijn onder andere  afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is voor zonnepanelen op daken, zuiveringstechnische werken, waterbergingen, vrije velden en reserveterreinen.

Op de kaart is aangegeven waar inmiddels zonnepanelen zijn geplaatst en waar WL en WBL nog plannen hebben zijn om in de toekomst mogelijk zonnepanelen te plaatsen. Op de overige terreinen van WL en WBL zijn (nog) geen plannen om zonnepanelen te plaatsen. Mogelijk kunnen hier in samenwerking met de omgeving zonneprojecten worden geïnitieerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerking met lokale energie coöperaties.

Vanwege de doelstelling om zelf energieneutraal te werken in 2025 hebben WL en WBL zo veel mogelijk van de eigen beschikbare terreinen ingevuld met zonnepaneelinstallaties. Een groot deel zal de komende jaren worden gerealiseerd. Mocht u op aangrenzende gronden zelf ook zonnepaneelinstallaties willen realiseren dan zijn we geïnteresseerd in het verkennen van de voordelen van een samenwerking.

U kunt nieuwe initiatieven aanvragen “Contact” in de rechter kolom. Aanvragen worden beoordeeld op specifieke lokale omstandigheden en situaties.