Windenergie


windenergie hires

Op basis van een verkenning blijkt dat er op de terreinen van WL en WBL geen mogelijkheden zijn voor het plaatsen van windturbines vanwege belemmeringen zoals nabije bewoning, de ligging van ondergrondse leidingen, hoogspanningsleidingen en meer.

Om deze redenen hebben we zelf geen concrete plannen op het gebied van windenergie op eigen terreinen.

Het potentieel van windenergie is echter groot. Om het energieverbruik van WL en WBL volledig te verduurzamen zijn 4 à 6 grote windturbines nodig. WL en WBL zijn mogelijk geïnteresseerd in participatie in windenergieprojecten in het geval dat dit in samenwerking met de omgeving kan worden gerealiseerd en bij voorkeur is gelegen op (gedeeltelijk) of in de nabijheid van één van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Indien u plannen heeft om een windturbine(park) te ontwikkelen in de nabijheid van onze terreinen en op zoek bent naar medeparticipanten, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen.