Windenergie


windenergie hires

Op basis van een verkenning blijkt dat er op de terreinen van WL en WBL geen mogelijkheden zijn voor het plaatsen van windturbines. Dit vanwege belemmeringen zoals nabij gelegen woningen, de ligging van ondergrondse leidingen, hoogspanningsleidingen en meer.

Om deze reden hebben we zelf geen concrete plannen op het gebied van windenergie op eigen terreinen.


Contact