Koude / Thermische Energie uit Oppervlaktewater


beek koud

Koude uit oppervlaktewater kan ingezet worden voor comfortkoeling (met klimaatinstallaties, airco’s) en productkoeling (koelkasten). Instellingen en bedrijven zoals zorginstellingen, grote kantoorgebouwen, koelbedrijven en datacentra maken hier veel gebruik van. Ook in woonhuizen is er een toenemende behoefte aan koeling.

Ons oppervlaktewatersysteem biedt in combinatie met warmte en koude opslagsystemen (WKO) veel potentie voor duurzame comfort- en productkoeling die koeling met fossiele brandstoffen kan vervangen.

Hieronder is schematisch aangegeven hoe de koudewinning uit oppervlaktewater plaatsvindt. Voor de uitleg wordt verwezen naar het tabblad 'Warmte uit oppervlaktewater'. Warmte kan dan vervangen worden door koude.