Energieatlas


Waterschap Limburg (WL) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) willen in 2025 energieneutraal zijn, dit betekent jaarlijks netto evenveel energie duurzaam opwekken als het eigen gebruik. Hiervoor zal naast energiebesparing ook moeten worden ingezet op opwekking van duurzame energie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de mogelijkheden van thermische energie uit afvalwater of uit oppervlaktewater. Om de kansen voor een duurzamere energievoorziening, met en voor de omgeving, in beeld te brengen is een kansenkaart opgesteld.

Kansenkaart

kansenkaart

Windenergie

windenergie

Biogas

slipvergister

Waterkracht

waterkracht

Zonnepanelen bij rioolwaterzuiveringen

zonnepanelen

Warmte uit afvalwater

thermostaat

Warmte uit oppervlaktewater

beek

Koude energie uit oppervlaktewater

beek koud