Droogte in Limburg


droogte

Het is erg droog in Limburg. Dit jaar hoort bij de 5% droogste jaren en nadert het recorddroge jaar 1976. Er is 150 – 180 mm minder neerslag gevallen dan normaal. Het effect is duidelijk zichtbaar: beken hebben weinig water of zelfs helemaal niets, landbouw- en natuurgebieden verdrogen.

Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie kijken we welke maatregelen we samen kunnen nemen om water in het gebied te behouden. Ook kijken we samen vooruit naar hoe we hier op langere termijn en in de toekomst mee om kunnen gaan. We lossen dit samen op.

Het waterschap is voorbereid

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien: extra stuwen om water langer vast te houden, ons maaibeheer aanpassen, water inlaten in beken waar vissterfte dreigt. Ook geldt er in Noord- en Midden-Limburg op dit moment een onttrekkingsverbod op oppervlaktewater.

Melden vissterfte / botulisme / blauwalg

Indien u vissterfte ziet in een beek of vijver, neem dan tijdens kantoortijden contact op met het waterschapskantoor in Sittard: (046) 420 57 00 of het waterschapskantoor in Blerick: (077) 389 11 11. Buiten kantoortijden kunt u terecht bij het Meldpunt Water: 0800 03 41.

Veelgestelde vragen >>

Vaker extreem weer door klimaatverandering >>


Meer informatie

Drinkwater, drinkwatervoorziening en tips om water te sparen
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Waterstanden + waterkwaliteit Maas en verdeling water in Limburg bij schaarste
Rijkswaterstaat

Waterstanden in beken en de Maas in Limburg
waterstandlimburg.nl