Droogte nieuws 2018

Gepubliceerd op 14 augustus 2018

droogte

Hieronder het meest actuele nieuws over de droogte en warmte in Limburg.

10 augustus

Update blauwalg waarschuwingen:

Er zijn op momenteel op twaalf zwemlocaties blauwalgen geconstateerd, bij deze zes locaties geldt een negatief zwemadvies:

 • Stevensweert, dagstrand De Kis Zuid
 • Stevensweert, zwemlocatie Kis Noord (plas brandt
 • Maastricht, WRC Eijsden (Hoge Weerd - naturistenvereniging de Maasplassen)
 • Roermond, Camping Hatenboer
 • Herkenbosch, Recreatiestrand Vakantiepark Elfenmeer
 • Stevensweert, Porta Isola
 • Roggel, speel- roeivijver Recreatiepark De Leistert (ivm aanwezigheid norovirus in het water, geen blauwalg)

Bij deze zes locaties geldt een waarschuwing:

 • Roermond, Marina Oolderhuuske
 • Roermond, dagstrand De Weerd
 • Eijsden, dagstrand Fun Valley
 • Eijsden, Event Beach Maastricht
 • Eijsden, recreatiestrand Camping de Oosterdriessen
 • Wessem, recreatiestrand Comfortparc Wessem

Blauwalg komt ook voor in natuurwater zoals plassen en beken. We raden dan ook af om hier te gaan zwemmen of pootjebaden. Ook honden en vee kunnen ziek worden van blauwalg, laat ze dan ook niet drinken of zwemmen in beken of plassen.

Melden vissterfte / botulisme / scheuren in dijken

Indien u vissterfte ziet in een beek of vijver, neem contact op Meldpunt Water: 0800 03 41.

8 augustus

Waterschap krijgt hulp van boeren om drooggevallen beken te vullen met grondwater

In sommige Limburgse beken staat geen tot heel weinig water. Hierdoor dreigt er onhelstelbare schade aan zeldzame flora en fauna te ontstaan. Met hulp van agrariers, die belangenloos hun grondwaterputten en pompen ter beschikkipompen_beekng stellen, worden sommige ecologisch kwetsbare beken weer gevuld.
Zo is de Kroonbeek in Gennep gevuld met water uit een grindgat. De putbeek en de Pepinusbeek, die door Montfort en Maria Hoop lopen, worden zelfs gevuld met grondwater.
Vanwege de extreme droogte mogen boeren geen water pompen uit de beek en nu worden ze juist gevraagd om deze te vullen. "Het is de omgekeerde wereld, maar veel oogsten zijn al verloren gegaan, dus zo helpen we elkaar dan maar", zegt akkerbouwer Robert Coenen bij L1 nieuws.

3 augustus

Uitbreiding onttrekkingsverbod beken in Zuid-Limburg

Waterschap Limburg breidt het aantal beken in Zuid-Limburg waar een onttrekkingsverbod geldt uit per vrijdag 3 augustus, 12.00 uur. Vanaf dat moment mag er geen water worden onttrokken uit de volgende beken:

Bosbeek (Meinweg), Eyserbeek, Geul, Hemelbeek, Klitserbeek, Mechelderbeek, Putbeek, Rode Beek Vlodrop, Rode Beek Vlodrop-Bergerhof, Selzerbeek, Vlootbeek en Zieversbeek .

Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Het waterschap adviseert om beekwater niet te gebruiken voor veedrenking in verband met de afnemende waterkwaliteit.  Har Frenken, lid dagelijks bestuur: “ Kapitaalintensieve teelten, zoals fruit- en groenteteelt, bloemen- en plantenteelt die niet met grondwater kunnen beregenen, hebben een ontheffing voor het onttrekken van water uit de desbetreffende beken”.
Lees verder

31 juli

Blauwalg in Maastricht, Roermond, Stevensweert en Ohe en Lak

Er zijn op vier zwemlocaties blauwalgen geconstateerd, bij deze locaties geldt een waarschuwing:

 • Stevensweert, zwemlocatie Kis Noord (plas brandt
 • Maastricht, WRC Eijsden (Hoge Weerd - naturistenvereniging de Maasplassen)
 • Ohe en Laak, Dagstrand de Maasterp (Dilkensplas)
 • Roermond, Camping Hatenboer

14 juli

Vraag en antwoorden over de droogte

Lees hier wat het waterschap doet bij droogte, waterkwaliteit en wat je zelf mag en niet mag

5 juli

Grondwaterputten ter beschikking stellen bij natuurbranden

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Waterschap Limburg hebben LLTB-leden die de beschikking hebben over een grondwaterput opgeroepen de putten ter beschikking te stellen in geval van calamiteiten, zoals een natuurbrand.

Boeren en tuinders maken gebruik van grondwaterputten om hun gewassen te beregenen. “We moeten er samen alles aan doen om eventuele schade aan onze natuur en het buitengebied te voorkomen en te beperken”, zegt LLTB-bestuurslid Jan Veltmans. “Boeren en tuinders zijn zich heel bewust van hun rol in de samenleving.”

De grondwaterputten zijn geregistreerd bij Waterschap Limburg. Alle LLTB-leden hebben vandaag een e-mail ontvangen van de LLTB en Waterschap Limburg. “We hebben de leden die gebruik maken van een grondwaterput verzocht op korte termijn te reageren of de brandweer gebruik mag maken van hun waterput in geval van een natuurbrand”, aldus Har Frenken, bestuurslid bij Waterschap Limburg.

4 juli

Vraag en antwoorden onttrekkingsverbod

Lees hier alles over het onttrekkingsverbod

3 juli

Onttrekkingsverbod Vlootbeek, Zuid-Limburg

Per vandaag, 3 juli, 12.00 uur, heeft Waterschap Limburg ook een onttrekkingsverbod afgekondigd voor water uit het stroomgebied van de Vlootbeek in het zuidelijk deel van de provincie.

18 juni

Onttrekkingsverbod Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Limburg stelt op 18 juni, 12.00 uur een verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en Midden-Limburg om akkers en weilanden te beregenen.

Uitzonderingen op het verbod

 1. Beken met voldoende afvoer 
  Er zijn beken in Noord- en Midden-Limburg die altijd voldoende afvoer hebben. Voor deze beken geldt het verbod niet. Het gaat om: de Niers, de Swalm, de Heukelomsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de stuw aan de Zeedijk), de Eckeltsebeek (het gedeelte tussen de Maas en de Spitsbrug), de Neerbeek (het gedeelte tussen de Maas en Winkelmolenstuw), Oostrumsche Beek (het gedeelte tussen de Maas en de watermolen aan de St. Wilbertsweg te Geysteren) en de Boschmolenplas.
 2. Weidepompen voor veedrenking en onttrekkingen uit grondwater
 3. Onttrekkingen voor kapitaalintensieve teelten 
  Het verbod geldt niet voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt.

13 juni

Zwemmersjeuk aangetroffen zwemplas Hommelheide Susteren

Op 13 juni 2018 is tijdens een veldonderzoek, uitgevoerd door het Waterschap Limburg, zwemmersjeuk (cercariën van de parasiet Trichobilharzia) aangetroffen in zwemlocatie zwemplas Hommelheide in Susteren.


Zie ook

Meer informatie over de droogte vindt u op onze speciale droogtepagina met 'vraag en antwoorden' over het onttrekkingsverbod, de waterkwaliteit en meer