Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)


Op dit traject vindt géén herinrichting plaats van de Geul. Wat wij hier gaan doen is in hoofdzaak het uitvoeren van werken om toekomstig wateroverlast in de kern van Valkenburg te voorkomen. Hiervoor gaan wij dus de hier beneden genoemde bypass aanleggen. Tevens zal een gedeelte van de Geul voorzien worden van stapelmuren.

Projectdoel

  • Beperken van wateroverlast in de kern van Valkenburg

Wat gaan we doen?

De afvoercapaciteit van de Geul vanaf Aan de Polfermolen tot benedenstrooms van de Bierbrouwerij
de Leeuw is onvoldoende om de maatgevende afvoer (T=100) te verwerken. Het is noodzakelijk de
afvoercapaciteit te vergroten en de oevers, daar waar dit nog niet het geval is, vast te leggen. De capaciteit wordt vergroot door een zogenaamde bypass aan te leggen. Deze is gesitueerd op het voorterrein van de oude Leeuw brouwerij.

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2018-2019.

Betrokkenen bij project

Gemeente Valkenburg aan de Geul, Wyckerveste ontwikkelingen, omwonenden en  belanghebbenden

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via
088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl


Locatieaanduiding Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)

P003102 kaartje HI Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij)