Herinrichting Keutelbeek


In samenwerking met gemeente Beek en gemeente Sittard-Geleen wordt de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden van het water en gaat de openbare ruimte in de gemeenten er mooier uitzien.

Wat gaan we doen in Sittard?

De ontkluizing van de Keutelbeek in Sittard is in volle gang. De beek die begin zestiger jaren over een lengte van ongeveer 440 meter werd overkluisd (overkapt) , duikt bij de Engelenkampstraat onder de grond en stroomt bij de Ligne weer door de open lucht. Over een lengte van circa 215 meter is de beek weer opengemaakt en wordt het water weer ‘beleefbaar’, je kunt het weer zien. Het waterschap houdt mede toezicht op de werkzaamheden en financiert het project mee.

Werkzaamheden herinrichting Keutelbeek Sittard

Ter hoogte van Ligne is er een nieuwe brug aangelegd. Aan de zijde van de bebouwing is er langs de beek een kademuur gebouwd die deels de functie heeft als gevelmuur van de bouwblokken en deels de wand voor de parkeergarage vormt. Deze constructieve wand is een stalen damwand en wordt bekleed met Kunrader gevelstenen, betonplaten en metselwerk met lagen mergel. Een en ander passend bij het gevelontwerp van de bouwblokken en het ruimtelijk plan. Aan de kant van de schootsvelden of wel strook grond rondom de vestingstad is een getrapt flauw schuin vlak gemaakt.

Om de beleving van het water zo optimaal mogelijk te maken is in de lengterichting van de beek een eiland aangelegd van circa 30 tot 40 cm hoog dat de waterstand bij een basisafvoer verhoogt en verbreedt. Heel anders is straks de andere oever van de beek. Daar grenst het water aan de schootsvelden. Die oeverlijn heeft juist een groen karakter.

Keutelbeek in Beek

Lang geleden liep de Keutelbeek als open en schone beek door de kern van Beek. Vanwege vervuiling door industrie en afvalwater werd het later een soort open riool. Daarom werd de beek door een gesloten leiding geleid, die geleidelijk volledig deel uitmaakte van het gemeentelijk rioolstelsel. De eerste fase van de beek is in 2013 en 2014 weer ‘opengemaakt’.

Wat gaan we doen in Beek ?

De gemeente Beek heeft de regie en is kartrekker. Zodra er overeenstemming is met alle stakeholders zal de gemeente samen met het waterschap informatiebijeenkomsten organiseren. Waarna de gemeente de bestemmingsplanprocedure opstart. Naar verwachting wordt dat eerste kwartaal van 2018. De planning voor de uitvoering zal in het tweede kwartaal van 2019 plaatsvinden.

Samenwerkingspartners

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Beek
  • Gemeente Sittard