Aansluiten oude Geulmeanders, Gulpen


Het Waterschap sluit in Gulpen een oude Geulmeander opnieuw aan op de Geul. Op dit moment is de meander afgesneden van de hoofdstroom en als gevolg daarvan verland.

Projectdoel

  • Herstel van ecologische waarden
  • Opwaardering van het Geuldal
  • Waterberging Geuldal vergroten

Wat gaan we doen?

  • Oude meander herstellen / open graven
  • Overlaat van Geul naar meander aanbrengen om piekafvoeren in de Geul af te toppen
  • Duiker onder Provinciale weg N278 aanbrengen

Planning

De uitvoering van dit project staat gepland in 2019.

Betrokkenen bij project

Gemeente Gulpen-Wittem, Stichting Limburgs Landschap, Provincie Limburg, omwonenden en  belanghebbenden.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Wil Coenen via
088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl