Aanleg hoogwaterbescherming Slenaken (wateroverlast Gulpdal)


Het  Waterschap Limburg neemt maatregelen tussen de Belgische grens en Gulpen ter voorkoming van wateroverlast in het Gulpdal. De maatregelen zorgen ervoor dat pieken in de afvoer van de rivier de Gulp worden afgevlakt.

Projectdoel

 • Hoogwaterbescherming Slenaken tegen piekafvoer Gulp
 • Maatregelen tegen wateroverlast in Gulpdal tussen Belgische grens en Gulpen

Wat gaan we doen?

Realiseren van maatregelenpakket van 14 maatregelen

 • Verruwen dalhelling Slenaken (omvormen hoogstamboomgaard)
 • Verruwen dalhelling Roebelsbosch
 • Verruwen dalhelling Heijenratherweg
 • Afleiden water Dorpsstraat
 • Afleiden water Loorberg/Heijenratherweg
 • Maaiveldverlaging Molenbeeklandschap
 • Maaiveldverlaging Pesakerweg
 • Berging Karsveld
 • Berging Beutenaken (Groote Bosch)
 • Retentie met regelbare doorlaat 10-12 m3/s
 • Cascadesysteem Pesaken
 • Aanpak voorde
 • Onderhoud rondom de brug (o.a. verwijderen bosschages)

Planning

De uitvoering staat gepland voor 2021

Betrokkenen bij project

Gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, particuliere grondeigenaren, bedrijven Slenaken.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.
logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider John Tholen via
088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl