Aanleg pompopstelplaatsen


Tijdens de overlast van 2016 bleek het op een aantal locaties in het noorden van het werkgebied van Waterschap Limburg noodzakelijk om water uit de watersystemen weg te pompen naar nabij gelegen kanalen, teneinde de waterstanden te kunnen (doen) verlagen om zo verdere wateroverlast te voorkomen en de druk op de watersystemen te verlagen. Om bij deze situaties in de toekomst sneller te kunnen handelen en derhalve (dreigende) wateroverlast sneller te kunnen aanpakken, is het gewenst om op meerdere plaatsen vaste voorzieningen aan te leggen die hiertoe kunnen bijdragen.

Projectdoel

Realisering van voorzieningen om bij dreigende wateroverlast snel te kunnen reageren en onze handelingsruimte  tijdens droogte te vergroten.

Wat gaan we doen?

Middels het realiseren van een (semi)verharding voor een toegang en opstelplaats worden de locaties goed bereikbaar voor zwaar materieel. Er zullen benodigde leidingen worden aangelegd waardoor het plaatsen van pompen relatief eenvoudig en snel kan gebeuren.

Planning

De uitvoering start in het eerste kwartaal van 2019 en zal naar verwachting halverwege 2019 gereed zijn.

Betrokkenen bij project

Provincie Limburg, Gemeente Nederweert, Gemeente Peel en Maas en Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie volg  ons op Twitter (@WLomgeving) en Facebook (@waterschaplimburg). Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectmanager John Tholen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl


locatieaanduiding pompopstelplaats nabij de Tungelroysebeek

WL-181160

locatieaanduiding pompopstelplaats nabij de Uffelsebeek

WL-181166

locatieaanduiding pompopstelplaats nabij de Roggelsebeek

WL-181168